Příměstský tábor

pondělí 22.7.2013 od 0:00 do pátku 26.7.2013 0:00

“Stěhování do Egypta”

Tématem letošního tábora bude biblický příběh o Josefovi a jeho bratrech – příběh o zradě i usmíření.

  1. turnus 15. – 19. 7. 2013
  2. turnus 22. – 26. 7. 2013

Tábor je určen pro předškoláky a mladší školáky zvláště těch rodičů, kteří jsou zaměstnáni.

Program probíhá vždy od 7:30 – 16:00 hod. Plánujeme i celodenní výlet. Svačiny, oběd a pitný režim budou zajištěny.

Cena: 800 Kč pro členy Beránka, 900 Kč pro ostatní

 

Závazná přihláška

Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………………… Rodné číslo: …………………………..

Bydliště: ………………………………………….. Tel. na matku: …………………………..Tel. na otce: …………………………

E – mailová adresa: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Zálohu ve výši 400 Kč zaplaťte na účet č. 229576809/0300 nejpozději do konce května. V případě neúčasti dítěte 30% storno poplatek z celkové částky.

 Kontakt: Mgr. Šárka Doležalová, sarka@beranek-vsestary.cz, mob.: 775 727 714