Příměstský tábor

pondělí 28.7.2014 od 7:30 do pátku 8.8.2014 16:00

Dva turnusy vždy po týdnu. “Stěhování z Egypta”

  1. turnus 28. 7. – 1. 8. 2014 (převážně školáci + jejich mladší sourozenci)
  2. turnus 4. – 8. 8. 2014 (převážně děti předškolního věku)

Tématem letošního tábora bude biblický příběh o Mojžíšovi a cestě z otroctví ke svobodě

Tábor je určen pro předškoláky a mladší školáky zvláště těch rodičů, kteří jsou zaměstnáni.

Program probíhá vždy od 7:30 – 16:00 hod. Plánujeme i celodenní výlet.

Svačiny, oběd a pitný režim budou zajištěny.

Cena: 800 Kč pro členy Beránka, 900 Kč pro ostatní

 

Zálohu v minimální výši 400 Kč zaplaťte na účet č. 229576809/0300 nejpozději do konce května. V případě neúčasti dítěte strhneme 30% storno poplatek z celkové částky.

Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Doležalová, mob.: 775 727 714, nebo Mgr. Michaela Vlková, mob.: 721 911 820, beranek@beranek-vsestary.cz

__________________________________________________________________________

Závazná přihláška na turnus Příměstského tábora v termínu

  • 28. 7. – 1. 8. 2014
  • 4. – 8. 8. 2014

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………………

Rodné číslo: …………………………..

Bydliště: …………………………………………..

Tel. na matku: …………………………..Tel. na otce: …………………………

E – mailová adresa: …………………………….………………………………………………..

 

Jiná sdělení:

………………………………………………………………………………………………………………………………