Výchova krok za krokem – seminář

neděle 17.5.2015 od 15:00 do 18:30

Ještě máme volná místa :)

lektor: Ing. Pavel Mečkovský M.A.

www.rozvojrodiny.cz

Budeme se zabývat jednotlivými etapami rozvoje dítěte a řekneme si, co v každém období děti potřebují, jak jim můžeme pomoci a jak se máme vyhnout zranění.

Celé téma je koncipováno do dvou seminářů, abychom měli dostatek prostoru věnovat se všem vývojovým obdobím.

Účastnický poplatek za 1 seminář v délce 1,5 – 2 hodiny je 160 Kč za dospělého, za oba semináře 200 Kč za dospělého.

Maximální počet účastníků: 20 dospělých.

Hlídání dětí do 6ti let bude zajištěno v herně, nebo na zahradě. Tato služba bude zdarma.

Prosíme zájemce, aby se závazně přihlásili na e-mailu:  beranek@beranek-vsestary.cz

Kontaktní osoba: Šárka Doležalová, mob: 775 727 714

…………………………………………………………………………………….

Závazná přihláška:

Jméno a příjmení:___________________________________________

Zajímá mě tato věková kategorie: batolecí, předškolní, mladší školní, pubescentní, adolescentní, raná dospělost

Děti na hlídání v průběhu semináře ano  ne (jméno_______věk_ )